Kunst i Medius

Det oprindelige skitseforslag 
- af Jørgen Steinicke 

Følgende oplæg er udarbejdet af undertegnede efter et møde med repræsentanter for kulturhuset samt Torben Brandt fra Foreningen til Holsteds Forskønnelse kort før jul 2007.

Oplægget her er en ide til en total udsmykning, som dog ligger inden for det mulige, da jeg kun har opereret med løsninger, der økonomisk er absolut overkommelige og ikke kræver dyre materialer eller en masse teknik. Den samlede udsmykning er overladt til lokale kunstnere fra Vejen Kommune eller i et enkelt tilfælde en kunstner, der er født i byen. Desuden er der tale om en udsmykning, som tænkes gennemført over tid.

Underetage set fra hovedindgangen.

Derpå kommer man ind i det store lange rum, hvor væggen til højre er oplagt til en stor udsmykning.

Jeg ser kulturhuset som et sted, hvor mange aktiviteter skal gro. Huset danner rammen om alt fra en masse fysiske aktiviteter til stille intellektuelle sysler på biblioteket. Først og sidst danner huset rammen om et møde mellem mennesker. Det er mødet mellem mennesker, der får vort lokalsamfund til fortsat at vokse og gro. Og her bliver lagt frø, der skal spire og siden vokse sig stort og livskraftigt. Derfor har jeg valgt en organisk form et magnolietræ med knopper i kæmpeformat. Magnolietræets grene og de sarte blålige/rosa knopper strækker sig op ad væggen i to etagers højde. Rundt om første hjørne til højre videre ned ad gangen og over gangen på 1. etage og videre hen under vinduet i mødelokalet dér, rundt om endnu et hjørne og hen under det første vindue i den del af overetagen, der vender ud mod det store åbne rum.

Jeg har valgt magnolietræet ud fra dets dekorative kvaliteter, med de smukt formede knopper og de karakteristiske krogede grene. Netop de former giver udtryk for styrke, vitalitet og grokraft samtidig med at de repræsenterer sarthed og skønhed. Også alder (de krogede grene) versus ungdom (knopperne/ de knapt udsprungne blomster) er konnotationer, man kan forbinde med motivet. 

Denne del af udsmykningen males direkte på den hvide væg med akrylfarve i nogle få ret sarte farver. Grenværket vil fremstå i altovervejende brunt/okker blade, knopper/blomster i grønt/ lysende blåt/ rosa med violette anstrøg. Det er vigtigt, at rummets lyse og lette præg bevares, samtidig med at de organiske former spiller op mod det fysiske rums hårde, kantede linjer. Evt. kunne det korte vægstykke ned ad side- gangen males med en blå bundfarve for at skabe mere farve og variation.

Selve udsmykningen vil være meget nem at vedligeholde/restaurere, hvis det skulle vise sig nødvendigt ad åre.

Modsat dette (t.v.) kan der på de syv piller, der står i hele rummets længde blive malet en simpel organisk form en meget stærkt stiliseret blomst, som vil gå igen hele vejen gennem rummet. Kan evt. udelades.

Øverst i hele venstre side kan der ophænges store figurer på en bemalet træplade som skrues ind i væggen. Figurerne vil fremstille nogle af forskellige idrætsaktiviteter, der foregår i hallen på den anden side af væggen. I første omgang tænkes de blot udført som store ensfarvede (lyse) konturer på helt mørk baggrund. Ikke for spraglet. I alt 6 stk. 

Over indgangsdøren og ligeledes vinduespartierne ind til biblioteket males en ganske simpel portal. En stiliseret åben bog med et øje over. Det markerer, at her går man ind i et anden afdeling af kulturhuset, nemlig bøgernes verden.  Der er tale om en meget enkelt informativ dekoration.

Over indgangen til de to haller på midt i bygningen kunne jeg tænke mig, at der blev lavet en blanding af maleri og keramikrelief ⿿  i virkeligheden en hel masse små keramiske relieffer og malerier, som udgør en samlet enhed. T.v.i alt 32 enkeltmoduler á 50x50 cm. Motivet skal være alle de sportsaktiviteter, der foregår i huset. T.h. to større malerier a 150x100 samt fire gange seks små felter keramik/maleri igen á 50x50 cm.

Fordelen ved at lave det på den måde er, at det er overkommeligt at fremstille og siden hen få til at hænge sammen. Jeg forestiller mig den udsmykning lavet i et samspil mellem tre kunstnere: De to keramikere Dorit Knudsen (Holsted) og Randi Platz (Malt) samt undertegnede. Ingen af os har prøvet et sådant samarbejde før, men da vi kender hinanden meget godt, og desuden går rigtig godt i spænd, kunne det være en rigtig sjov opgave for os alle sammen, tror jeg. Jeg anser ved siden af indgangspartiets omtalte store udsmykning disse to værker for hovedværkerne i den kunstneriske udsmykning i huset. Sagen er nemlig, at de vil være meget synlige fra både cafeteriet og fra første salen straks man kommer op ad trappen/elevatoren. Navnlig fra sofagruppen vil det være synligt.

Den bageste ende af underetagen dvs. fra bagindgangen til torvet egner sig udmærket til et område med skiftende udstillinger. Evt. kan endnu en væg i underetagen tages i anvendelse til det formål. Her opsættes i så fald en ophængningsskinne. Værker kan hænge her i op til 3 måneder. 

Med tiden kunne jeg ønske mig, at der blev opstillet en større skulptur midt på torvet ved cafeteriet en skulptur, som var synlig både fra begge indgange og for dem, der kommer ud fra de to idrætshaller. Det vil jeg overlade til eftertiden, men skulle jeg drømme om kunstner, der skulle udføre en sådan stor skulptur, vil jeg pege på billedhuggeren Lis Andersen (Ribe), som for mig er en af landets bedste kunstnere på sit felt. Lis Andersen har en grundig uddannelse og en lang fornem karriere bag sig  bl.a. med udførelse af mange store opgaver. Et alternativ er nogle elegante glasskulpturer lavet af en ung glaskunstner, Karin Mørch, der har en hel del succes i udlandet. Hun har udstillet i Galleri 46 i 2006. 

1.sal

Gangen på 1. sal vil være velegnet til ophængning af nogle få malerier ⿿ over sofagruppen og langs væggen th. Jeg har nogle stykker/ eller jeg laver nogle til stedet (se nærmere nedenfor ang. pris). På væggene til venstre kunne jeg forestille mig et par granit vægskulpturer udført af Bent Nielsen (Hovborg). Flere eksempler kan ses på hans hjemmeside (www.peterbent.dk). 

De to (tre) mødelokaler: Her kunne jeg tænke mig, at man fik et andet kunstnerisk udtryk. I det mindste af lokalerne kunne jeg tænke mig noget grafik. Alt afhængig af størrelsen, kunne jeg forestille mig 58 stykker grafik lavet af Hanne Knudsdatter. Når jeg har valgt hende, skyldes det dels og først og fremmest ⿿ at hun er en dygtig grafiker, dels at hun er født i Holsted (hun er kendt af mange som manufakturhandler Lorenzens datter!). Ikke fordi det er en kvalitet i sig selv at være lokal, men det kunne faktisk være lidt sjovt, hvis huset kunne udsmykkes alene af folk, der har lokale rødder. 

Det andet rum (som kan deles) er der ikke meget vægplads, men jeg vil foreslå nogle få malerier af Bent Nielsen. Han laver nogle fine små, sjove billeder med mærkelige fantasivæsener. 

Endelig kunne jeg tænke mig en skulptur et sted i gangarealet. Det kunne evt. komme i forbindelse med afholdelse af skulptur workshop til sommer/efteråret.

Den lange gang i den nye sportshal

Det blev i forbindelse med vores møde lige før jul foreslået at man kunne hænge nogle fotos op af diverse idrætsaktiviteter. Det synes jeg er en fin ide. Den smalle gang egner sig ikke til ophængning af kunst. Højst kunne der blive tale om en meget simpel udsmykning evt. i form af et smalt, meget simpelt farvebånd langs væggen eller en farve på et mindre stykke væg, for at bryde den lange gangs hvide monotoni. 

Haveanlægget

Jeg har hørt tale om et haveanlæg bag til. En rigtig fin ide. Hvis vi får realiseret planerne om en skulptur workshop, ville det være oplagt, at opstille nogle skulpturer her. Skulle omtalte workshop ikke blive en realitet i år, vil jeg mene det vil være noget for Foreningen til Holsteds Forskønnelse at arbejde på at realisere på et senere tidspunkt. 

Jørgen Printz Steinicke, 
Januar 2008