FSUI

Føvling Stenderup Ungdoms - og Idrætsforening havde stiftende generalforsamling den 3 november 1965. FSUI er en sammenlægning af Føvling Ungdoms - og Gymnastikforening og Stenderup Idrætsforening.

 

Fra starten var der håndbold, fodbold, gymnastik og badminton på programmet, men også dilettant, juletræsfest, andespil og baller afholdtes i FSUI regi.

 

FSUI fik i 1979 et foreningsblad med navnet "Sportsøjet" der i dag udkommer 3 gange årligt.

 

I 1981 kunne klubhuset og de nye baner indvies, og i 1987 blev klubhuset udvidet til dets nuværende størrelse.

 

Håndbolden blev i 1988 sammenlagt med håndboldafdelingen i Holsted KFUM og blev til en selvstændig forening med navnet FSH88.

 

Efter mange års tilløb kom også tennis på programmet i FSUI, da der i 1995 blev etableret en tennisbane ved klubhuset. Der blev samtidigt også etableret en petanquebane som i 2000 blev udvidet med endnu 4 baner, og petanque er i dag en meget populær sportsgren i FSUI for så vel gamle som unge.

 

År 2000 blev på fodbold siden et godt år, klubben rykkede  for første gang op i

serie 2, og fik ved denne lejlighed også en supporterklub, som er med til at hæve stemningen på stadion når der er hjemme kampe.    

 

FSUI har i dag ca. 500 Aktivitetsmedlemmer.

Formænd i FSUI´s historie

1965 - 1978 Søren H Jepsen
1979 - 1979 Knud Pedersen
1980 - 1983 Tage K Riis
1984 - 1988 Benny  Ebsen
1989 - 1989 Doris Riis Jørgensen
1990 -
        
 Claus Kulmbach

Kasserer i FSUI´s historie

1965 - 1966 Svend Hansen
1967 - 1967 Lars Christian Gram
1968 - 1970 Laura Larsen
1971 - 1975 Kurt Jensen
1976 - 1976 Nida Poulsen
1977 - 1979 Erik Clausen
1980 - 1981 Knud Elbæk
1982 - 1983 Benny Ebsen
1984 - 1987 Ulla Bakkensen
1988 - 1989 Niels P Svarrer
1990 - 1992 Ejvind Viuf
1993 - 2000 Solvejg W Holst
2001 -         Ejvind Viuf

For mere information - klik her...!