Lars - Formand

Mob: 40 15 85 80
lars@hansen-bay.dk

Anja Bargisen Hansen - Forretningsfører

Mob: 51 80 91 69

cela@stofanet.dk

Karsten P. Madsen

Mob: 29 49 23 42

k.p.madsen@gmail.com

Kurt Lykke Hansen

Mob: 29 66 14 06

kurtlh@hotmail.dk